Arhive kategorija: Brojevi

Les Nombres, exercices – Brojevi, vežbanje

Спој:

 1. 7525           a) cent soixante-dix-sept
 2. 1975           b) huit mille six cent-qutre-vingt-treize
 3. 489             c) sept mille cinq cent vingt-cinq
 4. 8693           d) mille neuf cent soixante-quinze
 5. 177              e) quatre cent-quatre-vingt-neuf

Решења:

1 c,    2 d,   3 e,   4 b,   5 a

Les nombres de 90 à 100, prononciation- Brojevi od 90 do 100, izgovor

90 – qautre-vingt-dix /katrvɛ̃dis/

91 – qautre-vingt-onze /katrvɛ̃ɔ̃z/

92 – qautre-vingt-douze /katrvɛ̃duz/

93 – qautre-vingt-treize /katrvɛ̃trɛz/

94 – qautre-vingt-quatorze /katrvɛ̃katͻrz/

95 – qautre-vingt-quinze /katrvɛ̃kɛ̃z/

96 – qautre-vingt-seize /katrvɛ̃sɛz/

97 – qautre-vingt-dix-sept /katrvɛ̃disɛt/

98 – qautre-vingt-dix-huit /katrvɛ̃dizɥit/

99 – qautre-vingt-dix-neuf /katrvɛ̃diznœf/

100 – cent /sɑ̃/

P.S.      Svaki slovo koje iznad ima talasić, čita se kroz nos (ɛ̃- e kroz nos, ɑ̃- a kroz nos..)

/œ/- čitamo tako što otvorimo usta za O, a izgovorimo E

/ɥi/- čitamo kao naše UI, samo brže

Zadatak : Koji broj se izgovara ovako?

 1. /katrvɛ̃sɛz/
 2. /katrvɛ̃dizɥit/
 3. /katrvɛ̃katͻrz/
 4. /katrvɛ̃diznœf/
 5. /katrvɛ̃dis/

Rešenje potražite sami 🙂

 

 

Les nombres de 40 à 50, prononciation – Brojevi od 40 do 50, izgovor

40 – quarante /karɑ̃t/

41 – quarante et un /karɑ̃teœ̃/

42 – quarante-deux /karɑ̃tdø/

43 – quarante-trois /karɑ̃ttrwɑ/

44 – quarante-quatre /karɑ̃tkatr/

45 – quarante-cinq /karɑ̃tsɛ̃k/

46 – quarante-six /karɑ̃tsis/

47 – quarante-sept /karɑ̃tsɛt/

48 – quarante-huit /karɑ̃tɥit/

49 – quarante-neuf /karɑ̃tnœf/

50 – cinquante  /sɛ̃kɑ̃t/

P.S. Svaki glas sa talasićem izgovaramo kroz nos (ɑ̃ –a kroz nos, ɛ̃ –e kroz nos…)

Glas /œ/ izgovaramo tako što otvorimo usta da izgovorimo O, a izgovorimo E.

Glas /ø/ se izgovara na isti način, samo zatvorenije.

Glas /wɑ/ izgovaramo kao naše UA, brzo.

Glas /ɥi/- čitamo kao naše UI, samo brže.

Jeste li zapamtili ove brojeve?:)

 

 

Les nombres de 50 à 60, prononciation- Brojevi od 50 d0 60, izgovor

50 – cinquante /sɛ̃kɑ̃t/

51 – cinquante et un /sɛ̃kɑ̃teœ̃/

52 – cinquante-deux /sɛ̃kɑ̃tdø/

53 – cinquante-trois /sɛ̃kɑ̃ttrwɑ/

54 – cinquante-quatre /sɛ̃kɑ̃tkatr/

55 – cinquante-cinq /sɛ̃kɑ̃tsɛ̃k/

56 – cinquante-six /sɛ̃kɑ̃tsis/

57 – cinquante-sept /sɛ̃kɑ̃tsɛt/

58 – cinquante-huit /sɛ̃kɑ̃tɥit/

59 – cinquante-neuf /sɛ̃kɑ̃tnœf/

60 – soixante /swasɑ̃t/

 

P.S. Glas /œ/ izgovaramo tako što otvorimo usta da izgovorimo O, a izgovorimo E.

Glas /ø/ se izgovara na isti način, samo zatvorenije.

Glas /wɑ/ izgovaramo kao naše UA, brzo.

/Glqs /ɥi/- čitamo kao naše UI, samo brže

Probajte da ponovite ove brojeve! 🙂

 

Le nombre 1000 – Broj 1000

Broj 1000 glasi MILLE /mil/

Nikada ne dobija -s za množinu.

napr. 1000- mille

2000 – deux mille (deux-mille)

3000 – trois mille (trois-mille)

Le nombre 100- Broj 100

Broj sto u francuskom glasi CENT /sɑ̃/

On dobija –S za množinu, napr.

100- cent

200- deux cents

300- trois cents…

Međutim, ako iza broja sto postoji još neki broj, onda ne pišemo –s za množinu, napr.

101- cent un,

203- deux cent trois

306- trois cent six

Sve ove brojeve možemo da napišemo i po novom pravopisu, po kome se crtica stavlja izmedju svih brojeva:

101- cent-un,

200- deux-cents

203- deux-cent-trois,

300- trois-cents,

306- trois-cent-six

Les Nombres de 100 à 1000 – Brojevi od 100 do 1000

Brojeve veće od 100 možemo da pišemo na 2 načina:

 • tradicionalno
 • brojeve pišemo odvojeno, a crticu stavljamo samo iza broja manjeg od 100:

napr 63- soixante-trois

 • kada broj sadrzi et, ni tu ne stavljamo crticu: napr 21- vingt et un
 • broj mille (hiljada) nikad ne dobija -s za množinu: napr. 2000- deux mille
 • broj cent (sto) dobija –s za množinu samo kad iza njega ne postoji drugi broj:

napr. 200- deux cents,

ali 203- deux cent trois

 • uredbom iz dvadesetog veka se pojednostavljuje pisanje brojeva,

tako što se dozvoljava upotreba crtice izmedju svih brojeva, pa čak i onda kad broj sadrži et

napr. 21 – vingt-et-un

2000 – deux-mille

200 – deux-cent

203 – deux-cent-trois

Evo nekoliko brojeva napisanih na oba načina:

101 cent un / 101 cent-un

2011 deux mille onze  / 2011 deux-mille-onze

18 471 dix-huit mille quatre cent soixante et onze

/18 471 dix-huit-mille-quatre-cent-soixante-et-onze

 

 

 

 

Les Nombres de 81 à 90, prononciation – Brojevi od 81 do 90, izgovor

81 – quatre-vingt-un / katrvɛ̃œ̃/

82 – quatre-vingt-deux / katrvɛ̃dø/
83 – quatre-vingt-trois / katrvɛ̃trwa/
84 – quatre-vingt-quatre / katrvɛ̃katr/
85 – quatre-vingt-cinq / katrvɛ̃sɛ̃k/
86 – quatre-vingt-six / katrvɛ̃sis/
87 – quatre-vingt-sept / katrvɛ̃sɛt/
88 – quatre-vingt-huit / katrvɛ̃ɥit/
89 – quatre-vingt-neuf / katrvɛ̃nœf/
90 – quatre-vingt-dix / katrvɛ̃dis/

P.S.      Svaki slovo koje iznad ima talasić, čita se kroz nos (ɛ̃- e kroz nos, ɑ̃- a kroz nos..)

/œ/- čitamo tako što otvorimo usta za O, a izgovorimo E

/wa/- se izgovara kao naše UA,

/ɥi/- čitamo kao naše UI, samo brže

Zadatak :  Koji broj se izgovara… spoj?

/ katrvɛ̃trwa/                90

/ katrvɛ̃sɛt/                   81

/ katrvɛ̃œ̃/                    83

/ katrvɛ̃dis/                  87

Les Nombres de 70 à 80, prononciation- Brojevi od 70 do 80, izgovor

70soixante-dix /swasɑ̃tdis/

71 – soixante et onze /swasɑ̃teɔ̃z/

72 – soixante-douze /swasɑ̃tduz/

73 – soixante-treize /swasɑ̃ttrɛz/

74 – soixante-quatorze /swasɑ̃tkatͻrz/

75 – soixante-quinze /swasɑ̃tkɛ̃z/

76 – soixante-seize /swasɑ̃tsɛz/

77 – soixante-dix-sept /swasɑ̃tdisɛt/

78 – soixante-dix-huit /swasɑ̃tdizɥit/

79 – soixante-dix-neuf /swasɑ̃tdiznœf/

80 – quatre-vingts /katrvɛ̃/

P.S.      Svaki slovo koje iznad ima talasić, čita se kroz nos (ɛ̃- e kroz nos, ɑ̃- a kroz nos..)

/œ/- čitamo tako što otvorimo usta za O, a izgovorimo E

/wa/- se izgovara kao naše UA,

/ɥi/- čitamo kao naše UI, samo brže

Zadatak : Kako se cita broj ?

 1. 71           /swasɑ̃tdisɛt/
 2. 77          /katrvɛ̃/
 3. 79         /swasɑ̃teɔ̃z/
 4. 80         /swasɑ̃tdiznœf/
 5. 76          /swasɑ̃tsɛz/

 

Les Nombres de 60 à 70 – Brojevi od 60 do 70

61- soixante et un /swasɑ̃teœ̃/

62- soixante-deux /swasɑ̃tdø/

63- soixante-trois /swasɑ̃ttrwɑ/

64- soixante-quatre /swasɑ̃tkatr/

65- soixante-cinq /swasɑ̃tsɛ̃k/

66- soixante-six /swasɑ̃tsis/

67- soixante-sept /swasɑ̃tsɛt/

68- soixante-huit /swasɑ̃tɥit/

69- soixante-neuf /swasɑ̃tnœf/

70- soixante-dix /swasɑ̃tdis/

P.S.      Svaki slovo koje iznad ima talasić, čita se kroz nos (ɛ̃- e kroz nos, ɑ̃- a kroz nos..)

/œ/- čitamo tako što otvorimo usta za O, a izgovorimo E

/ø/- čita se kao œ, samo malo zatvorenije,

/wa/- se izgovara kao naše UA,

/ɥi/- čitamo kao naše UI, samo brže

 

Zadatak : Spoj brojeve sa njihovim pisanim oblikom

 1.  60       soixante-neuf
 2.  69       soixante-cinq
 3.  65       soixante-trois
 4.  61      soixante et un
 5.  63      soixante